Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) στα πλαίσια υλοποίησης των αθλητικών της δραστηριοτήτων, του έτους 2016, διοργανώνει το 11ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5x5 Δημ. Σχολείων 2016.

Κατηγορία Τοπικά Νέα
Εταιρεία Μεταλλικών Κατασκευών ζητάει έμπειρους τεχνίτες.
Κατηγορία Τοπικά Νέα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας "Πεταλούδα", θα πραγματοποιήσουν 2ήμερη εκδήλωση για τη σκελετική υγεία.

Κατηγορία Τοπικά Νέα

*Επιμέλεια θέματος: Δεμερούτη Κατερίνα, Τούση Μαρία, Μακρής Μάκης, Μαθηματικοί, καθηγητές Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

*Τα θέματα και οι απαντήσεις τους, βρίσκονται στις Εκδόσεις των Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

Κατηγορία Τοπικά Νέα

Με την τιμή και λαμπρότητα που αρμόζει σε μια τόσο ένδοξη επέτειο, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στον Δήμο Αχαρνών.

Κατηγορία Τοπικά Νέα

Έστω ο πίνακας που αφορά μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο και απασχολεί εργάτες και έχει και Aύλες. Ακόμη γνωρίζουμε ότι ο κλάδος αποτελείται από 10 όμοιες επιχειρήσεις με αγοραία συνάρτηση προσφοράς ίση με: Qsαγ=450+10p, oι οποίες στην τιμή των 20 ευρώ προσφέρουν τις αντίστοιχες ποσότητες:

L

Q

VC

TC

MC

0

500

1

10

150

2

30

400

3

50

4

60

20

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας, να βρεθεί ο ατομικός πίνακας προσφοράς και να ορίσετε τον Ν.Φ.Α καθώς και να διευκρινίσετε πότε ξεκινά η επίδραση του στην συγκεκριμένη επιχείρηση;

2. Έστω η αγοραία συνάρτηση ζήτησης Qdαγ=800-15p, για ποια τιμή παρουσιάζεται πλεόνασμα στην αγορά, ίσο με 200 μονάδες και ποιο το κόστος του κρατικού προϋπολογισμού εάν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα;

3. Ποια τα κέρδη των επιχειρήσεων στα 22 ευρώ εάν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα;

4. Εάν με βάση την αρχική τιμή ισορροπίας παρατηρηθεί μια αύξηση στην τιμή του υποκατάστατου αγαθού με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η αγοραία ζήτηση κατά 200 μονάδες για κάθε επίπεδο τιμής, να βρείτε εάν θα δημιουργηθεί έλλειμμα ή πλεόνασμα εξαιτίας της μεταβολής της ζήτησης και πόσο θα είναι αυτό καθώς και να βρείτε τη νέα συνάρτηση ζήτησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απάντηση στο Ερώτημα 1

Ξέρουμε για L=0, θα ισχύει Q=0, TC=FC=500, FC=500 και λύνουμε και το σύστημα:

VC=w*L +c*Q

150=1*w + c*10 , 400=2*w + c*30 , ……. W=50 , c=10 ,

TC=500+150=650

VC=3*50+10*50=650,MC=150-0/10-0=15,

Βρίσκουμε το AVC καθώς πρέπει να βρούμε που ξεκινά η προσφορά για να συμπληρώσουμε το τελευταίο κενό MC=20, όπου διαπιστώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προσφορά για P=MC=15>AVC=13.3. Άρα έχοντας την αγοραία προσφορά την διαιρούμε με 10 (αριθμός επιχειρήσεων), βρίσκουμε την ατομική και βάζοντας την τιμή P=MC=20, βρίσκουμε την παραγωγή Q=65και έπειτα λύνουμε το 20 =VC-800/65-60, VC=900και μέσω του VCβρίσκουμε το L=5και συμπληρώνουμε το τελευταίο κενό.

L

Q

VC

TC

MC

FC

AVC

MP

0

0

0

500

-

500

-

-

1

10

150

650

15

500

15

10

2

30

400

900

12.5

500

13.3

20

3

50

650

1150

12.5

500

13

20

4

60

800

1300

15

500

13.3

10

5

65

900

1400

20

500

13.8

5

Πίνακας προσφοράς

Qs

p=MC

60

15

65

20

Η επίδραση του ΝΦΑ ξεκινά μετά τον 3ο εργάτη καθώς αρχίζει και φθίνει η οριακή απόδοση των εργαζομένων (ΜΡ Φθίνων).

Απάντηση στο Eρώτημα 2

Π=200, Qs- Qd=200, (450+10p)-(800-15p)=200, p=22
για κατώτατη τιμή 22 ευρώ θα έχουμε πλεόνασμα ίσο με 200 μον.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ = Pk*Π =22*200=4400 ευρώ

Απάντηση στο Eρώτημα 3

Κ= Έσοδα –Έξοδα, Κ= Σ.Εκ – TC

Για p=MC=22 , Qs=45+22=67, και από το MC=22=VC-900/67-65, VC=944 , TC=944+500=1444.
Άρα για τις 10 επιχειρήσεις του κλάδου TC=14440

K=14740-14440=300 ευρώ κέρδη

Απάντηση στο Eρώτημα 4

Ξέρουμε ότι αυξάνεται η ζήτηση λόγω αποτελέσματος υποκατάστασης και μάλιστα παράλληλη αύξηση καθώς είναι για κάθε επίπεδο τιμής.
Άρα: Qd=800-15p, Qd2=1000-15p

Άρα για Ρ=14 έχουμε Qd=1000-15*14=790, Qs=450+14*10=590,
άρα έλλειμμα ίσο με 200 μονάδες

*Επεξεργασία θέματος: ΝιάρχοςΓεώργιος, Οικονομολόγος, καθηγητής μαθήματος Α.Ο.Θ Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

*Τα θέματα βρίσκονται στις Εκδόσεις των Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

Κατηγορία Τοπικά Νέα

Η παρουσία των θεραπευτικών αλόγων του "Gentle Carousel" έφερε χαρούμενα πρόσωπα και ενθουσιασμό στα παιδιά του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ".

Κατηγορία Τοπικά Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cultour που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus αναζητά επαγγελματίες και νέους που θα ήθελαν να αναπτύξουν μια ιδέα ή επιχειρηματικό σχέδιο στο χώρο του ιαματικού και του θρησκευτικού/πολιτιστικού τουρισμού.

Κατηγορία Τοπικά Νέα