Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2013 18:06
Δήμος Αχαρνών

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Πολλοί απο εσάς θα γνωρίζετε για τα Μοντεσσοριανά σχολεία τα οποία βρίσκονται στη Βαρυμπόμπη, αλλά πόσοι από εσάς ξέρουνε πραγματικά τι διαφορετικό προσφέρουνε στα παιδιά σας σε σχέση με ένα κοινό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο;


Το acharnes-news.gr βρέθηκε στο χώρο των Μοντεσσοριανών σχολείων και συνομίλησε με τον κύριο Θανάση Ζαχόπουλο, Γ. Διευθυντή - Εκπαιδευτικό Μοντεσσοριανών σχολείων - Πρώην Πρόεδρο Ιδιωτικών Σχολείων, προκειμένου να μας περιγράψει τι ακριβώς είναι τα Μοντεσσοριανά σχολεία αλλα και τον τρόπο λειτουργίας ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος 

 


Κύριε Ζαχόπουλε, καταρχήν εξηγήστε μας, τι είναι τα Μοντεσσοριανά σχολεία;
Τα Μοντεσσοριανά σχολεία είναι ένα πλήρες σχολείο, τα οποία αποτελούνται από Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί και Γυμνάσιο το οποίο ονομάζεται Παιδαγωγική Πρωτοπορία και βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα Μοντεσσοριανά σχολεία.
Τα Μοντεσσοριανά Σχολεία έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για να λειτουργούν με το Μοντεσσοριανό σύστημα και διαθέτουν όλα τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και το παιδαγωγικό υλικό, τα οποία έχουν φέρει από ειδικά εργοστάσια της Ευρώπης για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Δέχονται παιδιά ηλικίας από 2 1/2 έως 12 ετών. Το διδακτικό προσωπικό είναι σχολαστικά επιλεγμένο, μετεκπαιδεύεται και κατευθύνεται από τη Διεύθυνση, ώστε να ακολουθείται ενιαία γραμμή στη μόρφωση και στη γενικότερη αγωγή των παιδιών. Το σχολείο μας είναι αναγνωρισμένο από το Association Montessori International (Διεθνής οργανισμός προώθησης και εποπτείας του Μοντεσσοριανού συστήματος) και τον εκπροσωπεί στον τόπο μας. 

Τα Μοντεσσοριανά σχολεία έχουν πάρει το όνομα τους απο κάπου;
Το όνομα τους το πήραν από την Ιταλίδα Μαρία Μοντεσσόρι η οποία πέθανε το 1952. Η Μαρία Μοντεσσόρι ήταν παγκοσμίου φήμης παιδαγωγός η οποία δούλεψε σε πολλές χώρες του κόσμου διαδίδοντας το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης. Δημιούργησε μόνη της εποπτικά μέσα διδασκαλίας και παιδαγωγικό υλικό για να γίνονται, μέσω των αισθήσεων, κατανοητά τα μαθήματα του σχολείου. Το πρόγραμμα της Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης αποτελείται από 3 βασικούς τομείς. α) Πρακτικές ασκήσεις καθημερινής ζωής β) Αισθητηριακές ασκήσεις γ) Καλλιέργεια γλωσσικών και μαθηματικών ικανοτήτων.

Ποια είναι η φιλοσοφία του Μοντεσσοριανού σχολείου;
Το βασικό ημερήσιο πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής ακολουθεί τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της μεθόδου της Μαρίας Μοντεσσόρι. 
Κάποιες από τις βασικές αρχές της μεθόδου είναι οι εξής:
- Τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άτομα, τα οποία διαφέρουν από τους ενήλικες καθώς και μεταξύ τους.
- Τα σημαντικότερα χρόνια της ανάπτυξής τους, είναι τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής, κατά τα οποία η ασυνείδητη μάθηση οδηγείται σε συνειδητό επίπεδο.
- Το παιδί αισθάνεται μία έντονη χαρά και ανάγκη να ασχολείται με εργασίες που έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αποβλέπει μόνο στο να αισθανθεί τη χαρά που πηγάζει μέσα από την ίδια τη δραστηριότητα. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των δικών του νοητικών φυσικών και ψυχικών δυνάμεων.

Τι είναι η Μοντεσσοριανή εκπαίδευση;
Ακολουθεί τις Αρχές της Μαρίας Μοντεσσόρι, δηλαδή την προσαρμογή στην εξέλιξη του παιδιού και αποφυγή των μεγάλων συγκροτημάτων, τα οποία δεν προσφέρονται για τις μικρές ηλικίες. Γι' αυτό τον λόγο το σχολείο μας έχει περιορισμένες θέσεις. Τα σχολεία με τα 1.000 ή τα 2.000 παιδιά δεν ελέγχονται εύκολα και η διεύθυνση του σχολείου, που έχει όλη την ευθύνη για την εξέλιξη του παιδιού, πρέπει να γνωρίζει κάθε παιδί προσωπικά και να ερευνά τα προβλήματά του, ώστε να κατευθύνει το διδακτικό προσωπικό.
Το Μοντεσσοριανό σύστημα που ακολουθεί το σχολείο μας δουλεύει με βάση τις αρχές των σχολείων εργασίας.
Ωστόσο υπάρχουν κάποια σχολεία που χρησιμοποιούν ανεπίτρεπτα τον τίτλο "Μοντεσσόρι" λόγω της διεθνώς αναγνωρισμένης αξίας του, χωρίς να διαθέτουν το παιδαγωγικό επιστημονικό υλικό, που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του. Κάθε σωστό Μοντεσσοριανό νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το Διεθνή οργανισμό "Μοντεσσόρι" και οι διευθύνοντες πρέπει να έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό ειδικά τη μέθοδο.

Τι είναι το Μοντεσσοριανό υλικό;
Το υλικό αυτό είναι μια πληθώρα από παιδαγωγικά παιχνίδια μέσα από τα οποία το παιδί αποκτά εμπειρικά και πρακτικά τις γνώσεις. Σκοπός του Μοντεσσοριανού υλικού είναι η εμπέδωση και η αφομοίωση των γνώσεων με πρακτικό τρόπο και κατανόηση μέσα από το υλικό που επεξεργάζεται το παιδί, συχνά έχει την αίσθηση ότι παίζει ενώ συγχρόνως μαθαίνει και κατανοεί αυτό που διδάχτηκε. Το παιδί μαθαίνει να  εξασκείται και ελέγχει το ίδιο τα λάθη του.

Πότε ιδρύθηκαν στην Ελλάδα τα Μοντεσσοριανά σχολεία;
Τα Μοντεσσοριανά σχολεία ιδρύθηκαν το 1956, λειτούργησαν μέχρι το 1960 στο Καλαμάκι και μετά στα Πατήσια. Από το Σεπτέμβριο του 1976 λειτουργούν σε κτίριο που χτίστηκε, ειδικά για σχολείο, στη Βαρυμπόμπη, σε περιοχή με πολύ πράσινο, μακριά από το τσιμέντο της πόλης.

Σε τι διαφέρει ένα Μοντεσσοριανό σχολείο από τα αντίστοιχα δημόσια και ιδιωτικά;
Το σχολείο μας διαφέρει από τα αντίστοιχα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γιατί χρησιμοποιεί τη Μοντεσσοριανή Αγωγή εκπαίδευσης, με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Το Μοντεσσοριανό σύστημα που ακολουθεί το σχολείο μας δουλεύει με βάση τις αρχές των σχολείων εργασίας. Το παιδαγωγικό υλικό είναι ο επιστημονικός τρόπος εμπέδωσης των γνώσεων.
Τις δύο ώρες που τα παιδιά δουλεύουν με το υλικό, ατομικά ή σε ομαδούλες 2-3 παιδιών, κατανοούν πλήρως αυτό που δίδαξε ο εκπαιδευτικός και λύνουν ατομικά τις απορίες τους, οργανώνοντας έτσι τη νόησή τους. Το υλικό δίνει στο παιδί δυνατότητες για άσκηση αλλά και για έλεγχο των λαθών του. Αυτή είναι μια από τις θεμελιώδεις διαφορές της Μοντεσσοριανής μεθόδου διδασκαλίας από εκείνες που εφαρμόζουν τα κοινά σχολεία. 
Καλύπτεται παράλληλα όλο το αναλυτικό πρόγραμμα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας. Στα μαθήματα επίσης περιλαμβάνονται Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, παραδοσιακοί χοροί, ιππασία, πληροφορική καθώς και συστηματική μουσική εκπαίδευση. Υπάρχει επίσης τμήμα ρυθμικής και ακαδημία ποδοσφαίρου. Σε μεγαλύτερες τάξεις διδάσκονται δυσκολότερα θέματα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και πλέον αυτού, το Μοντεσσοριανό σύστημα προβλέπει συστηματική προετοιμασία και για ύλη Γυμνασίου. Τα παιδιά μας ζουν και αθλούνται σε χώρο 10 στρεμμάτων, με περισσότερα από 100 πεύκα. Στο σχολείο μας διαθέτουμε γήπεδο ποδόσφαιρου 5x5, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ.

Γιατί κάποιος να προτιμήσει ένα Μοντεσσοριανό σχολείο;
Ο πρωταρχικός στόχος του σχολείου μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν την μαθησιακή διαδικασία και να θέλουν να βρίσκονται στο σχολείο, να είναι δηλαδή ευτυχισμένα στο χώρο τους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι εάν ένα παιδί βρίσκεται σε έναν χώρο που του αρέσει, θα μάθει ενώ αν συμβαίνει το αντίθετο, δεν θα μάθει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να παροτρύνουμε τα παιδιά να έχουν λόγους να δουλέψουν με το Μοντεσσοριανό υλικό, βιωματικά, και μέσω αυτού να εμπεδώσουν την θεωρία που διδάσκονται. Τα παιδιά μαθαίνουν με έναν άλλο τρόπο, μέσω του παιχνιδιού, και κάτι για το οποίο αγωνίζονται να το μάθουν στα κοινά σχολεία εδώ το μαθαίνουν πιο ευχάριστα.

Ένας γονιός στο τέλος βγαίνει κερδισμένος στέλνοντας το παιδί του στα Μοντεσσοριανά σχολεία;

Η γνώμη μου είναι ότι κερδίζει ένας γονιός στο τέλος και θα σας εξηγήσω με ποιόν τρόπο. Τα παιδιά στο σχολείο μας ζουν σε ένα οργανωμένο και προγραμματισμένο περιβάλλον. Καθημερινά εργάζονται μεθοδικά με τα μαθήματά τους, οι εργασίες τους διορθώνονται καθημερινά και σε όλα τα μαθήματα, δεν υπάρχουν χαμένες ώρες ή μέρες μαθημάτων λόγω απεργιών, συνελεύσεων διδακτικού προσωπικού, καταλήψεων κ.λπ.
Επιπλέον εκτός του Αναλυτικού Προγράμματος τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημία ποδοσφαίρου, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, τέταρτη ξένη γλώσσα(κατ’ επιλογή) Ιταλικά, σκάκι, ενόργανη ρυθμική γυμναστική, ακαδημία μπάσκετ και βόλεϊ, κολύμβηση, εξατομικευμένο μάθημα μουσικής (πιάνο).
Η ενασχόληση των παιδιών με τις επιπλέον δραστηριότητες είχε ως επί μέρους αποτέλεσμα, η ομάδα του Γυμνασίου μας, να στεφθεί δύο φορές Πανελλήνια Πρωταθλήτρια στο σκάκι, μία φορά δεύτεροι και μία φορά τρίτοι, τα τελευταία 4 χρόνια.
Η απασχόληση των παιδιών με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες εξυπηρετεί την εξοικονόμηση χρόνου και βενζίνης στους γονείς, οι οποίοι δεν αναγκάζονται να πηγαινοφέρνουν τα παιδιά τους.
Στα Μοντεσσοριανά σχολεία υπάρχουν όλα αυτά που προαναφέραμε, επίσης υπάρχει σχολικό που τα παίρνει και τα γυρνάει στο σπίτι. Οπότε ένας γονιός αυτομάτως εξοικονομεί χρόνο και διαδρομές.
Ένα άλλο κυρίαρχο θέμα είναι η προστασία του παιδιού στο σχολείο, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει γιατί υπάρχει επιτήρηση και προσοχή, επίσης αν ένας γονιός το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία του παιδιού του αλλά και του σχολείου (www.montessori.gr). Έχει τη δυνατότητα ακόμη να περιηγηθεί ηλεκτρονικά σε κάποια τάξη και να ελέγξει τις απουσίες του παιδιού του, τα διαγωνίσματα του αλλά και τη διδαχθείσα ύλη της ημέρας.
Τελειώνοντας ο κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα στις τέσσερις ετήσιες συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικού προσωπικού να ενημερωθεί για το παιδί του αλλά εκτός από αυτές, υπάρχουν δύο δυνατότητες : να επικοινωνεί με εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης ώρας κάθε εβδομάδα για την πρόοδο του παιδιού ή να μιλήσει με τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της μηνιαίας τηλεφωνικής επαφής εκπαιδευτικών και γονέων. 


Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Θανάση Ζαχόπουλο για τις πληροφορίες που μας έδωσε σχετικά με τα Μοντεσσοριανά σχολεία

Δείτε μερικές φωτογραφίες από το Μοντεσσοριανό υλικό
 Τάξη Δημοτικού
Νηπιαγωγείο Προσχολική Εκπαίδευση
 


Τα Μοντεσσοριανά σχολεία βρίσκονται ΤΑΤΟΪΟΥ  87,  ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 136-77(200 μ.  μετά  το  αεροδρόμιο τατοΐου)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολειού: www.montessori.grΆννα Σιρινίδου

Δημοσιογραφική ομάδα acharnes-news.gr
Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ