Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2013 23:07
Δήμος Αχαρνών

EΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Μεγάλη ποσότητα επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων απέτρεψαν να απορριφθεί στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Φυλής οι υπηρεσίες του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).


Η ποσότητα των νοσοκομειακών αποβλήτων που κατ’ εκτίμηση ανέρχονταν στους 7 τόνους εισήλθε στον ΧΥΤΑ προς απόρριψη, αναμειγμένη με οικιακά απορρίμματα και εντοπίστηκε από τις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ κατά τη διάρκεια μακροσκοπικού ελέγχου στο ημερήσιο μέτωπο διάθεσης των απορριμμάτων. Το σύνολο του φορτίου ανερχόταν στους 10 τόνους.

Όπως σημειώνεται στην αναφορά των υπηρεσιών, κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία ορών, πανιών από χειρουργείο, συρίγγων και λοιπών νοσοκομειακών αποβλήτων, τα οποία απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Οι ποσότητες απομακρύνθηκαν από τον χώρο απόρριψης με σκοπό την ορθή διαχείρισή τους σύμφωνα με τα μέτρα και τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Οι υγειονομικές μονάδες πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη χωριστή διαλογή των νοσοκομειακών απορριμμάτων. Είναι ο μόνος τρόπος να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και το περιβάλλον. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη δημόσια υγεία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ που υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας έκαναν στο ακέραιο το καθήκον τους και εντόπισαν το συγκεκριμένο περιστατικό».

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ