Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013 13:55

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Νέα δεδομένα φέρνει η εφαρμογή του ενιαίου φόρου ακινήτων από το 2014, στον τρόπο φορολόγησής τους.

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, ο ενιαίος φόρος για τα κτίσματα θα υπολογίζεται με κλίμακα 33 συντελεστών. Οι τιμές θα κυμαίνονται από τα 2 ευρώ το τ.μ. έως τα 23,10 ευρώ ανά τ.μ., ανάλογα με την τιμή ζώνης. 

Τα βασικά κριτήρια που θα καθορίσουν τον τελικό φόρο είναι τρία: Η ζώνη που βρίσκεται το κτίσμα, η επιφάνεια και η παλαιότητά του.

Με την εφαρμογή του νέου νόμου προκύπτουν πλεονεκτήματα για ορισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων και μειονεκτήματα για κάποιους άλλους. Επί παραδείγματι, υψηλότερη θα είναι η φορολογία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα κτίσματα βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 2.000 ευρώ ανά τ.μ.

Σε αντιδιαστολή, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες αναμένεται να πληρώσουν ελαφρώς μειωμένους φόρους σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Ωστόσο όσοι διαθέτουν ακίνητα σε περιοχές με χαμηλότερη τιμή ζώνης (κάτω των 2.000 ευρώ) θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω φόρο, εφόσον έχουν στην κατοχή τους ένα αγροτεμάχιο.

Αυτό διότι με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας από το επόμενο έτος, στη φορολόγηση εντάσσεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, ενώ παλαιότερα τα αγροτεμάχια δεν φορολογούνταν.

Φορολόγηση αγροτεμαχίων

Για πρώτη φορά ο νέος φόρος θα επιβληθεί και στα αγροτεμάχια, σε επαγγελματίες-και μη-αγρότες. Για τους επαγγελματίες ωστόσο οι συντελεστές θα είναι χαμηλότεροι: Συγκεκριμένα, θα ξεκινούν από 1 ευρώ και θα κλιμακώνονται μέχρι τα 3 ευρώ ανάλογα με το είδος της έκτασης, της καλλιέργειας, την περιοχή όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο κτλ. 

Αντιθέτως, διπλάσιοι θα είναι οι συντελεστές για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που ανήκουν σε μη επαγγελματίες αγρότες (ετεροεπαγγελματίες). 

Παραδείγματα

1. Με την εφαρμογή του ενιαίου φόρου ακινήτων το 2014, ιδιοκτήτης διαμερίσματος 100 τ.μ., παλαιότητας 5 ετών και σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα πληρώσει φόρο 1.332 ευρώ. Σήμερα, για το ίδιο ακίνητο πληρώνει 1.224 ευρώ.

2. Άλλος ιδιοκτήτης ακινήτου 70 τ.μ. σε περιοχή, όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και το οποίο κατασκευάστηκε προ 10ετίας, θα πληρώσει το 2014 φόρο 402,5 ευρώ. Με το υφιστάμενο καθεστώς, ο φόρος είναι υψηλότερος κατά 8 ευρώ και συγκεκριμένα, ανέρχεται στα 410,5 ευρώ ετησίως.

3. Ιδιοκτήτης ακινήτου 250 τ.μ., παλαιότητας 10 ετών, σε περιοχή με τιμή ζώνης 8.500 ευρώ θα πληρώσει το 2014 το ποσό των 6.641,25 ευρώ. Σήμερα, για το ίδιο ακίνητο πληρώνει 3.910 ευρώ.

4. Ιδιοκτήτης ακινήτου 150 τ.μ., παλαιότητας 14 ετών, σε περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ θα πληρώσει το 2014 το ποσό των 2.537,75 ευρώ. Σήμερα, για το ίδιο ακίνητο πληρώνει 2.052,75 ευρώ.

Για την εφαρμογή του νέου νόμου, θα συσταθεί σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό τμήμα είσπραξης του ενιαίου φόρου ακινήτων.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ