Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2016 16:41

ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Με αντίγραφο της αγωγής έξωσης μπορούν να μεταβαίνουν στις εφορίες όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν το προηγούμενο έτος ανείσπρακτα ενοίκια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπονται καθ’ όλο το διάστημα της αποχής των δικηγόρων οι απλές καταθέσεις αγωγών στα δικαστήρια, τις οποίες αποδέχεται η εφορία προκειμένου να απαλλάξει από τον φόρο όσους ιδιοκτήτες είχαν ανείσπρακτα ενοίκια.

Σε κάθε περίπτωση, και όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εφορίες τους για να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2015 δεν κατάφεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, για να μην πληρώσουν τον φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά, εάν δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων η εφορία δέχεται την αγωγή αποβολής του μισθωτή. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, ενώ τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα θα πρέπει να δηλωθούν στον ειδικό κωδικό 125-126 του Ε1, που αφορά τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται και στο έντυπο «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας» Ε2 και θα μεταφέρονται στον ανωτέρω κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στο μεταξύ, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 1.865.638 εκατ. δηλώσεις και απομένουν περίπου 4,2 εκατ. δηλώσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί:

• Οι 565.947 είναι χρεωστικές και ο μέσος φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ο καθένας εκ των ανωτέρω φορολογούμενων ανέρχεται στο ποσό των 977 ευρώ.

• Οι 343.390 είναι πιστωτικές. Κατά μέσον όρο οι φορολογούμενοι που έχουν πιστωτικό σημείωμα θα πάρουν 252 ευρώ.

• Οι 918.383 είναι μηδενικές, οι οποίες αποτελούν και το 51,26% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.

πηγη:dikaiologitika.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ