Παρασκευή, 09 Ιανουάριος 2015 17:03

ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Συνταγματικό κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το καθεστώς διαθεσιμότητας που τέθηκαν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί.


Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τρεις αποφάσεις της απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους νομικούς ισχυρισμούς, τόσο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, όσο και 461 πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από διάφορους Δήμους της χώρας που είχαν καταθέσει προσφυγές.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι επίμαχες αποφάσεις ο νόμος 4172/2103 με τον οποίο καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία δεν προσκρούει στο άρθρο 103 του Συντάγματος, καθώς η κατάργηση αυτή «υπαγορεύθηκε από την μεταβολή αντιλήψεων του νομοθέτη ως προς τον τρόπο οργανώσεως δημόσιας υπηρεσίας της οποίας οι αρμοδιότητες εντάσσονται στον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας, αλλά και από επιτακτικούς δημοσιονομικούς λόγους, λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία τελούσαν επίσης υπό ιδιαίτερο καθεστώς προσλήψεων, αλλά και υπό ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς εξαιρούμενο κατ΄ αρχήν από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ακριβώς λόγω της φύσεως των ασκουμένων από αυτούς καθηκόντων».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις αποφάσεις της, ομόφωνα έκρινε ότι δεν παραβιάζονται:

- η συνταγματική αρχή της Ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης

- η συνταγματική αρχής της διάκρισης των εξουσιών

- η αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και

- η αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι «ο νομοθέτης δεν κωλύεται εξ΄ απόψεως συνταγματικής, να καταργήσει την Δημοτική Αστυνομία και μάλιστα χωρίς παράλληλη πρόβλεψη απορροφήσεως του υπηρετούντος σε αυτή προσωπικού».

Υπενθυμίζεται ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί προσέφυγαν στην δικαιοσύνη όταν καταργήθηκαν χιλιάδες οργανικές θέσεις τους και τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Πάντως, ορισμένοι από τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς έχουν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία και άλλοι στις φυλακές του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ